Lộc Bình Gỗ Thủy Tùng

16.000.000

Lộc Bình Gỗ Thủy Tùng 

  • Kích Thước: 9 bình  Cao từ 36cm đến 52 cm
  • Chất Liệu: Gỗ Thủy Tùng Vip
  • Liên Hệ: 0931622226
  • Địa Chỉ: 220 Trần Phú, P9 Quận 5. TP.HCM
  • http://www.vannienmoc.vn