Tag Archives: tượng gỗ rồng

Điêu Khắc Rồng Gỗ – Tượng Gỗ Rồng

Rong Go Huong 110x60x30 2

Điêu Khắc Rồng Gỗ – Tượng Gỗ Rồng Rồng hay còn gọi là Long là một loài vật xuất hiện trong thần thoại phương Đông và phương Tây. Trong kinh Phật, Rồng là một trong tám bộ Thiên Long, cả phương Đông và phương Tây, hình ảnh loài rồng đều được biểu thị cho loài […]