Lộc Bình Gỗ Hương

14.000.000

Lộc Bình Gỗ Hương | Lục Bình Gỗ Tỳ Bà

• Kích Thước: Cao 120cm, kính 20cm
• Chất Liệu: Gỗ Lũa hương
• Liên Hệ: 0931622226
www.vannienmoc.vn

Hết hàng