Tượng Gỗ Bái Phật

14.500.000

Tượng Gỗ Bái Phât | Tượng Gỗ Phật
• Kích Thước: Cao 60cm Ngang 78cm Sâu 33cm
• Chất Liệu: Gỗ Lũa hương
• Liên Hệ: 0931622226
www.vannienmoc.vn