Tượng Phật Di Lặc Ngồi Bao Tiền Gỗ Nu Hương

120.000.000

Tượng Phật Di Lặc Ngồi Bao Tiền Gỗ Nu Hương
• Kích Thước Tổng thể tượng: Cao 110cm ngang 80cm sâu 40cm
• Kích Thước Tượng: Cao 50cm ngang 80cm sâu 40cm
• Kích Thước Lũa Nu Hương: Cao 60cm ngang 80cn sâu 40cm dày 10cm
• Chất Liệu: Nu Hương Việt
• Liên Hệ: 0931622226
• Địa Chỉ: 220 Trần Phú, P9 Quận 5. TP.HCM
www.vannienmoc.vn