Tượng Gỗ Rồng Lũa Hương

32.000.000

Tượng Rồng Gỗ Lũa Hương
• Kích Thước: Kính 40cm cao 20cm
• Chất Liệu: Gỗ Lũa hương
• Liên Hệ: 0931622226
• Địa Chỉ: 220 Trần Phú, P9 Quận 5. TP.HCM
www.vannienmoc.vn