Tượng Voi Bằng Gỗ Nu Hương

90.000.000

Tượng Gỗ Voi | Tượng Gỗ Nu Hương
• Kích Thước: Cao 60cm Ngang 50cm Sâu 50cm
• Chất Liệu: Gỗ nu hương
• Liên Hệ: 0931622226
www.vannienmoc.vn