Vòng Tay Gỗ Tử Đàn 108 hạt 6 ly

2.000.000

Vòng Tay Gỗ Tử Đàn Ấn Độ 108 hạt 6 ly
• Kích Thước: 6 ly
• Chất Liệu: Gỗ Tử Đàn
• Liên Hệ: 0931622226
www.vannienmoc.vn